150 jaar KNAG - Wereld in transitie

2023 is het jaar dat het KNAG 150 jaar bestaat. Vier ons lustrum met ons mee!
Bekijk hieronder al onze activiteiten.

 

 

150 jaar KNAG - Wereld in transitie

2023 is het jaar dat het KNAG 150 jaar bestaat. Vier ons lustrum met ons mee!
Bekijk hieronder al onze activiteiten.

 

 

Tentoonstelling Open kaart

De tentoonstelling is nu geopend! Nog te zien t/m 16 juli 2023.

AllardPierson, Amsterdam

Historische kaarten onthullen hoe we de afgelopen zeven eeuwen keken naar de wereld en geografie. Ze weerspiegelen (koloniale) machtsverhoudingen en nodigen uit tot reflectie over de weerslag daarvan in het heden.

Ook is er een educatief programma voor primair en voortgezet onderwijs waarin leerlingen via kaarten en atlassen onderzoeken hoe de wereld voortdurend verandert.

Lees hier over de feestelijke opening.

Kaartententoonstelling KNAG 150 jaar

Studiedag toekomstige examenprogramma’s

23 maart 2023

AllardPierson, Amsterdam

Hoe ontwikkelen geografie en samenleving zich en wat moeten jongeren van 15 tot 18 jaar daarover leren in het schoolvak aardrijkskunde? Hierover discussiëren docenten, lerarenopleiders en curriculumdeskundigen op deze dag. Ter inspiratie verschijnt een essaybundel waarin vakinhoudelijke experts hun visie geven op deze vragen. Bundel en studiedag vormen input voor toekomstige curriculumvernieuwingen van de examenprogramma’s vmbo, havo en vwo.

Speciaal nummer Geografie

juni 2023

In juni verschijnt een dubbeldik nummer van Geografie, waarin de gastredactie inzoomt op 50 jaar veranderend onderwijs, ontwikkelingen in de wetenschap en het brede werkveld waarin geografen opereren. Docenten, leerlingen, onderzoekers, beleidsmedewerkers: ze komen allemaal aan het woord.

Special Geografie juni 2023

Lustrumcongres Ruimte voor transitie

9 juni 2023

TivoliVredenburg, Utrecht

Hoe kunnen we omgaan met grote ruimtelijke uitdagingen waarvoor ons land staat: met klimaatadaptatie, energietransitie, duurzame verstedelijking en natuurinclusieve gebiedsontwikkeling? Wat zijn daarover de ideeën van geografen en planologen werkzaam als onderzoeker, docent, bij een overheid of in het bedrijfsleven? Er is ruimte om kennis en ervaringen te delen en zo tot ideeën te komen, integraal en intersectoraal, wat zo typerend is voor het ruimtelijk vakgebied.

 

KNAG Onderwijsdag 2023

Najaar 2023

Ter afsluiting organiseren we eind 2023 een extra feestelijke Onderwijsdag. Via lezingen, workshops en excursies komen docenten nóg meer te weten over het thema Wereld in transitie. Laat je inspireren voor de mooist mogelijke aardrijkskundige toekomst!

KNAG Onderwijsdag 2023

Sponsors