150 jaar KNAG - Wereld in transitie

2023 is het jaar dat het KNAG 150 jaar bestaat. Vier ons lustrum met ons mee!
Bekijk hieronder al onze activiteiten.

 

 

150 jaar KNAG - Wereld in transitie

2023 is het jaar dat het KNAG 150 jaar bestaat. Vier ons lustrum met ons mee!
Bekijk hieronder al onze activiteiten.

 

 

Filmwedstrijd

Finale 6 oktober 2023

Museon-Omniversum, Den Haag

Met de filmwedstrijd Jouw aarde, jouw Nederland, jouw omgeving dagen we leerlingen van middelbare scholen uit om hun leefomgeving op een creatieve manier vast te leggen. Bijvoorbeeld via een reportage over hoe mensen in de wijk met klimaatverandering omgaan. Op de finaledag zal een vakjury de prijzen uitreiken.

KNAG Filmwedstrijd

KNAG Onderwijsdag 2023

22 november 2023

Op woensdag 22 november 2023 is de extra feestelijke Onderwijsdag in theater Orpheus, Apeldoorn. Via lezingen, workshops en excursies komen docenten nóg meer te weten over het thema Wereld in transitie. Laat je inspireren voor de mooist mogelijke aardrijkskundige toekomst!

Schrijf je nu in!

KNAG Onderwijsdag 2023

Digitalisering KNAG-archief

Het Utrechts Archief zal in het lustrumjaar het archief van het KNAG van 1873 tot 1967 digitaliseren en beschikbaar maken voor publiek. 

Docentenatelier NL2100

Vaak hebben leerlingen een doembeeld van de toekomst waarin alles kapot gaat en instort, of juist een hoopvol toekomstbeeld vol technologie of duurzame ontwikkeling. In het docentenatelier ontwerpen we een werkvorm waarin leerlingen leren over meerdere mogelijke toekomsten, en dat die afhangen van de keuzes die wij als maatschappij maken.

Gezocht! Docenten die de lessenserie Tijdlijnen voor Nederland willen uittesten. 

Internationaal lesmateriaal Esri

Voor het 150-jarig lustrum van het KNAG ontwikkelt Esri Nederland internationale lespakketten over vraagstukken die sterk spelen in Nederland. Het lesmateriaal bevat digitale kaarten en biedt allerlei mogelijkheden om zelf geografische data te analyseren. Hierdoor kunnen leerlingen uit Nederland en ver daarbuiten op een moderne en interactieve manier met deze kwesties aan de slag. Er staan al twee lespakketten online, klaar om te gebruiken. 

Voorgaande activiteiten

Tentoonstelling Open kaart

AllardPierson, Amsterdam

Historische kaarten onthullen hoe we de afgelopen zeven eeuwen keken naar de wereld en geografie. Ze weerspiegelen (koloniale) machtsverhoudingen en nodigen uit tot reflectie over de weerslag daarvan in het heden.

Special Geografie juni 2023

Studiedag toekomstige examenprogramma’s

23 maart 2023

AllardPierson, Amsterdam

Hoe ontwikkelen geografie en samenleving zich en wat moeten jongeren van 15 tot 18 jaar daarover leren in het schoolvak aardrijkskunde? Hierover discussieerden docenten, lerarenopleiders en curriculumdeskundigen op deze dag. Ter inspiratie verscheen er een essaybundel waarin vakinhoudelijke experts hun visie geven op deze vragen. Bundel en studiedag vormen input voor toekomstige curriculumvernieuwingen van de examenprogramma’s vmbo, havo en vwo.

Speciaal nummer Geografie

juni 2023

Tijdens het lustrumcongres op 9 juni is de feestelijke presentatie van het dubbeldik nummer van Geografie, waarin de gastredactie inzoomt op 50 jaar veranderend onderwijs, ontwikkelingen in de wetenschap en het brede werkveld waarin geografen opereren. Docenten, leerlingen, onderzoekers, beleidsmedewerkers: ze komen allemaal aan het woord.

Special Geografie juni 2023

Lustrumcongres Ruimte voor transitie

9 juni 2023

TivoliVredenburg, Utrecht

Centraal op de dag stond de vraag: Hoe kunnen we omgaan met de grote ruimtelijke uitdagingen waarvoor ons land staat, zoals klimaatadaptatie, energietransitie, woningbouwopgaven en natuurinclusieve gebiedsontwikkeling? Wat zijn de ideeën van geografen en planologen in de domeinen van onderzoek en onderwijs, beleid en bedrijfsleven? Hoe zijn deze uitdagingen te combineren in regionale kaders? We kijken terug op een zeer geslaagde dag en danken alle deelnemers, en sprekers voor het enthousiasme!

Sponsors