150 jaar KNAG - Wereld in transitie

In 2023 bestond het KNAG 150 jaar. In dit speciale lustrumjaar zijn verschillende activiteiten georganiseerd. Benieuwd? Lees er hieronder meer over. 

 

 

150 jaar KNAG - Wereld in transitie

2023 is het jaar dat het KNAG 150 jaar bestaat. Vier ons lustrum met ons mee!
Bekijk hieronder al onze activiteiten.

 

 

Om mee aan de slag te gaan

Digitalisering KNAG-archief

Het KNAG-archief van 1873-1966 is geheel gedigitaliseerd. Het bevat onder meer uitvoerige dossiers van de zestig expedities die de KNAG tot 1959 organiseerde, met tal van reisverslagen, opmetingen, kaarten en foto’s.

Essaybundel: Aardrijskunde in transitie?

Vakinhoudelijke perspectieven op de examenprogramma’s aardrijkskunde

In maart 2023 is een studiedag gehouden en een essaybundel samengesteld over de toekomstige examenprogramma’s aardrijkskunde.

Toekomstdenken in de klas

De toekomst voelt voor velen abstract en ver weg. Tegelijkertijd bepalen de beelden die we wel hebben van de toekomst welke beslissingen we nu nemen in het heden. Om de beelden van de toekomst op te rekken en te laten zien dat er meerdere toekomsten mogelijk zijn, is er verschillend lesmateriaal beschikbaar. 

Internationaal lesmateriaal Esri

Voor het 150-jarig lustrum van het KNAG ontwikkelde Esri Nederland (internationale) lespakketten over vraagstukken die sterk spelen in Nederland. Het lesmateriaal bevat digitale kaarten en biedt allerlei mogelijkheden om zelf geografische data te analyseren. Hierdoor kunnen leerlingen uit Nederland en ver daarbuiten op een moderne en interactieve manier met deze kwesties aan de slag. Er staan drie lespakketten online, klaar om te gebruiken. 

Activiteiten

Tentoonstelling Open kaart

AllardPierson, Amsterdam

Historische kaarten onthullen hoe we de afgelopen zeven eeuwen keken naar de wereld en geografie. Ze weerspiegelen (koloniale) machtsverhoudingen en nodigen uit tot reflectie over de weerslag daarvan in het heden.

Special Geografie juni 2023

Studiedag toekomstige examenprogramma’s

23 maart 2023

AllardPierson, Amsterdam

Hoe ontwikkelen geografie en samenleving zich en wat moeten jongeren van 15 tot 18 jaar daarover leren in het schoolvak aardrijkskunde? Hierover discussieerden docenten, lerarenopleiders en curriculumdeskundigen op deze dag. Ter inspiratie verscheen er een essaybundel waarin vakinhoudelijke experts hun visie geven op deze vragen. Bundel en studiedag vormen input voor toekomstige curriculumvernieuwingen van de examenprogramma’s vmbo, havo en vwo.

Speciaal nummer Geografie

juni 2023

Tijdens het lustrumcongres op 9 juni is de feestelijke presentatie van het dubbeldik nummer van Geografie, waarin de gastredactie inzoomt op 50 jaar veranderend onderwijs, ontwikkelingen in de wetenschap en het brede werkveld waarin geografen opereren. Docenten, leerlingen, onderzoekers, beleidsmedewerkers: ze komen allemaal aan het woord.

Special Geografie juni 2023

Lustrumcongres Ruimte voor transitie

9 juni 2023

TivoliVredenburg, Utrecht

Centraal op de dag stond de vraag: Hoe kunnen we omgaan met de grote ruimtelijke uitdagingen waarvoor ons land staat, zoals klimaatadaptatie, energietransitie, woningbouwopgaven en natuurinclusieve gebiedsontwikkeling? Wat zijn de ideeën van geografen en planologen in de domeinen van onderzoek en onderwijs, beleid en bedrijfsleven? Hoe zijn deze uitdagingen te combineren in regionale kaders? We kijken terug op een zeer geslaagde dag en danken alle deelnemers, en sprekers voor het enthousiasme!

Filmwedstrijd

Finale 6 oktober 2023

Museon-Omniversum, Den Haag

Met de filmwedstrijd Jouw aarde, jouw Nederland, jouw omgeving daagden we leerlingen van middelbare scholen uit om hun leefomgeving op een creatieve manier vast te leggen. 

KNAG Filmwedstrijd

KNAG Onderwijsdag 2023

22 november 2023

Op woensdag 22 november 2023 was de extra feestelijke Onderwijsdag in theater Orpheus, Apeldoorn. Via lezingen, workshops en excursies zijn docenten nóg meer te weten gekomen over het thema Wereld in transitie. 

KNAG Onderwijsdag 2023

Sponsors