Jongerenparticipatie eigen leefomgeving

Tijdens een landelijke actie van EduGis, Esri, het Kadaster en het KNAG verzamelden leerlingen in de week van 9 tot 13 oktober gegevens over speelplaatsen en hangplekken in de wijk. Met deze data kunnen gemeenten daadwerkelijk actie ondernemen om de leefomgeving voor jongeren te verbeteren. De leerlingen ervaren niet alleen dat hun inbreng ertoe doet, ze leren ook te werken met Geo-ICT.