150 jaar KNAG - Wereld in transitie

Over 150 jaar KNAG

Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) is de beroepsvereniging van geografen en rekent het tot zijn taken om ruimtelijke vraagstukken breed onder de aandacht te brengen. Wie zich betrokken voelt bij wat er in de wereld en met de aarde gaande is, weet voor welke enorme uitdagingen we staan. Denk aan klimaat en energie, geopolitiek en oorlog, grondstoffen en migratie. Het zijn kwesties die met elkaar verweven zijn in een samenspel dat van gebied tot gebied verschilt. Het KNAG grijpt de viering van zijn 150-jarig bestaan aan om deze uitdagingen te bezien vanuit het verbindende perspectief van de geografie. Met als centrale thema: Wereld in transitie.

Sponsors

De activiteiten in het lustrumjaar kunnen worden georganiseerd dankzij: