Kaartententoonstelling KNAG 150 jaar

Tentoonstelling: Open kaart

In 2023 bestaat het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) 150 jaar. Naar aanleiding hiervan organiseert het Allard Pierson ‘Open kaart’, een tentoonstelling van kaartmateriaal uit zeven eeuwen, van Amsterdam tot de Noordpool en van Suriname tot Indonesië.

De reden hiervoor is dat het KNAG reeds sinds 1880 een formidabele collectie atlassen, kaarten, globes en ander materiaal in bruikleen aan de Universiteit van Amsterdam heeft toevertrouwd. Onderdelen van deze collectie zijn van wereldklasse: kostbaar, zeldzaam en verbluffend. Ze geven een beeld van de toenmaals bekende wereld en geografische kennis; tegelijk weerspiegelen ze omstandigheden die inspireren tot reflectie en heroriëntatie op het verleden, zoals de weerslag van de koloniale machtsverhoudingen. Bovendien maakt het de bezoeker bewust van de gelaagde betekenis van cartografische informatie in tal van bijzondere vormen, uit verleden, heden en met blik op de toekomst.

Naast de actuele en inhoudelijk-maatschappelijke invalshoek, is de tentoonstelling ook een gelegenheid om aan een breed publiek een overzicht te presenteren van schitterende kaarten en atlassen. Het materiaal getuigt van onbegrensde variatie in technieken, formaten, kennis en kleuren.

Er is ook een educatief programma beschikbaar voor primair en voortgezet onderwijs. Tijdens de rondleiding ontdekken leerlingen zelf de gelaagdheid van kaarten; welke verhalen gaan er schuil achter de vaak mooie vormgeving? 

Je kunt het programma vanaf 14 maart met je schoolklas volgen. Het is ook mogelijk een verkort programma te boeken. Wil je meer weten of alvast reserveren? Kijk dan op de website van het Allard Pierson of stuur een mail aan educatie@allardpierson.nl

De tentoonstelling is nu geopend!
Nog te zien tot en met 16 juli 2023

Allard Pierson
Oude Turfmarkt 127 – 129
1012 GC Amsterdam

allardpierson.nl

Feestelijke opening tentoonstelling open kaart

1 maart openden directeur Els van der Plas van het Allard Pierson en kaartconservator Reinder Storm de tentoonstelling Open Kaart– van atlas tot streetmap. Allard Pierson organiseert de tentoonstelling naar aanleiding van het 150-jarige bestaan van het KNAG in 2023. In de tentoonstelling reis je door zeven eeuwen kaarten en atlassen én werp je een blik in de toekomst.

Lees het hele artikel