Kaartententoonstelling KNAG 150 jaar

Tentoonstelling: Open kaart

In 2023 bestaat het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) 150 jaar. Naar aanleiding hiervan organiseerde het Allard Pierson ‘Open kaart’, een tentoonstelling van kaartmateriaal uit zeven eeuwen, van Amsterdam tot de Noordpool en van Suriname tot Indonesië.

De reden hiervoor is dat het KNAG reeds sinds 1880 een formidabele collectie atlassen, kaarten, globes en ander materiaal in bruikleen aan de Universiteit van Amsterdam heeft toevertrouwd. Onderdelen van deze collectie zijn van wereldklasse: kostbaar, zeldzaam en verbluffend. Ze geven een beeld van de toenmaals bekende wereld en geografische kennis; tegelijk weerspiegelen ze omstandigheden die inspireren tot reflectie en heroriëntatie op het verleden, zoals de weerslag van de koloniale machtsverhoudingen. Bovendien maakte de tentoonstelling de bezoeker bewust van de gelaagde betekenis van cartografische informatie in tal van bijzondere vormen, uit verleden, heden en met blik op de toekomst.

Er was ook een educatief programma beschikbaar voor primair en voortgezet onderwijs.

Allard Pierson
Oude Turfmarkt 127 – 129
1012 GC Amsterdam

allardpierson.nl

Feestelijke opening tentoonstelling open kaart

1 maart openden directeur Els van der Plas van het Allard Pierson en kaartconservator Reinder Storm de tentoonstelling Open Kaart– van atlas tot streetmap. Allard Pierson organiseert de tentoonstelling naar aanleiding van het 150-jarige bestaan van het KNAG in 2023. In de tentoonstelling reis je door zeven eeuwen kaarten en atlassen én werp je een blik in de toekomst.

Lees het hele artikel