Docentenatelier NL2100:

aardrijkskundeonderwijs over toekomstig Nederland

Het is hoog tijd na te denken over Nederland in de 22e eeuw. De keuzes die we nu maken hebben gevolgen voor de lange termijn en bepalen mede wat er wel en niet (meer) kan, bijvoorbeeld bij een verdere stijging van de zeespiegel. Instanties als het College van Rijksadviseurs, Deltares en het Planbureau voor de Leefomgeving zijn daarom volop bezig de toekomst te verkennen, in de vorm van scenario’s, toekomstateliers en ontwerpwedstrijden. We nodigen aardrijkskunde docenten in opleiding (op het hbo en universiteit), werkzame docenten en leerlingen uit hier in het voorjaar van 2023 meer over te leren en/of mee te ontwerpen. We gaan aan de slag met toekomstverbeelding, maar brengen de inzichten ook terug naar het nu. Het doel is om lesmateriaal te maken dat bruikbaar is in de klas én aansluit bij actuele inzichten over de toekomst van Nederland.

Dit initiatief komt van de Universiteit Utrecht, het College van Rijksadviseurs en het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG).

Tijdpad

Eerste kwartaal 2023: startbijeenkomst

Tweede kwartaal 2023: ontwerpatelier College van Rijksadviseurs

9 juni 2023: presentatie tijdens KNAG lustrumcongres

Nieuwsgierig?

Laat je gegevens achter