Docentenatelier NL2100:

aardrijkskundeonderwijs over toekomstig Nederland

Vaak hebben leerlingen een doembeeld van de toekomst waarin alles kapot gaat en instort, of juist een hoopvol toekomstbeeld vol technologie of duurzame ontwikkeling. Instanties als het College van Rijksadviseurs, Deltares en het Planbureau voor de Leefomgeving zijn volop bezig de toekomst te verkennen, in de vorm van scenario’s, toekomstateliers en ontwerpwedstrijden. In het docentenatelier ontwerpen we een werkvorm waarin leerlingen leren over meerdere mogelijke toekomsten, en dat die afhangen van de keuzes die wij als maatschappij maken. In de lessenserie Tijdlijnen voor Nederland doorleven leerlingen via verschillende creatieve opdrachten het verleden én de toekomst op een tijdlijn. De lessenserie zit momenteel in de testfase en daarvoor zijn we op zoek naar docenten!

Meer informatie over Didactiek van de Hoop en trainingsdagen. 

Dit initiatief komt van de Universiteit Utrecht, het College van Rijksadviseurs en het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG).

Activiteiten 

Najaar 2023 uittesten werkvorm

25 september 2023 Trainingsdag

6 oktober 2023 Trainingsdag

22 november 2023 presentatie op KNAG-Onderwijsdag

Lessenserie Tijdlijnen voor Nederland

Ik wil dit uitproberen!