Docentenatelier NL2100

De toekomst voelt voor velen abstract en ver weg. Tegelijkertijd bepalen de beelden die we wel hebben van de toekomst welke beslissingen we nu nemen in het heden. Om de beelden van de toekomst op te rekken en te laten zien dat er meerdere toekomsten mogelijk zijn is de lessenserie Tijdlijnen voor Nederland ontwikkeld.

Verschillende gebeurtenissen door de tijd worden concreet en tastbaar gemaakt door sfeerbeelden of kaartjes te tekenen of advertentieteksten en protestleuzen te schrijven. De lessenserie laat zien hoe het denken is veranderd over wat mensen belangrijk vonden en wat ze als wenselijke toekomst zagen. Hiermee doorbreek je het idee dat dingen nu eenmaal gaan zoals ze gaan, en dat de huidige situatie vanzelfsprekend is. Burgers hebben bijvoorbeeld invloed gehad op de ruimtelijke ontwikkeling: als stemmer of door te protesteren.

Didactiek van de Hoop

Onderliggend aan deze lessenserie is de Didactiek van de Hoop. Er zijn verschillende werkvormen beschikbaar waarin het gedachtegoed centraal staat om leerlingen het gevoel te geven dat een betere wereld mogelijk is, en dat zij daar een rol in kunnen spelen.

Handleiding toekomstdenken

Ook het College van Rijksadviseurs is actief bezig met het onderzoeken en verkennen van de verre toekomst om te bepalen welke stappen we daarvoor in het heden moeten zetten.  In de Toekomstacademie is het toekomstdenken verder ontwikkelt en aangescherpt. Het resultaat is een Handleiding Toekomstdenken. Er is ook een versie voor aardrijkskundedocenten in het voortgezet onderwijs gemaakt, waarin vier methodes voor toekomstdenken worden aangereikt. Stap voor stap, zodat je er zelf mee aan de slag kunt. 

De lessenserie ‘Tijdlijnen voor Nederland’ is ontwikkeld door de Universiteit Utrecht (PtS) in samenwerking met het KNAG.