150 jaar KNAG • Studiedag toekomstige examenprogramma’s

Wat zouden jongeren van 15 tot 18 jaar moeten leren bij aardrijkskunde in de komende decennia? Hoe ontwikkelen geografie en samenleving zich en wat betekent dit voor de inhoud van het schoolvak? Hierover gaan docenten, lerarenopleiders en curriculumdeskundigen met elkaar in gesprek op deze studiedag. Ter inspiratie verschijnt een essaybundel waarin vakinhoudelijke experts hun visie geven op deze vragen. Bundel en studiedag vormen input voor toekomstige curriculumvernieuwingen van de examenprogramma’s vmbo, havo en vwo.

23 maart 2023

Allard Pierson
Oude Turfmarkt 127 – 129
1012 GC Amsterdam

Nieuwsgierig?

Stuur een mail!