Kaartententoonstelling KNAG 150 jaar

Tentoonstelling: Open kaart

In 2023 bestaat het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) 150 jaar. Naar aanleiding hiervan organiseert het Allard Pierson ‘Open kaart’, een tentoonstelling van kaartmateriaal uit zeven eeuwen, van Amsterdam tot de Noordpool en van Suriname tot Indonesië.

De reden hiervoor is dat het KNAG reeds sinds 1880 een formidabele collectie atlassen, kaarten, globes en ander materiaal in bruikleen aan de Universiteit van Amsterdam heeft toevertrouwd. Onderdelen van deze collectie zijn van wereldklasse: kostbaar, zeldzaam en verbluffend. Ze geven een beeld van de toenmaals bekende wereld en geografische kennis; tegelijk weerspiegelen ze omstandigheden die inspireren tot reflectie en heroriëntatie op het verleden, zoals de weerslag van de koloniale machtsverhoudingen. Bovendien maakt het de bezoeker bewust van de gelaagde betekenis van cartografische informatie in tal van bijzondere vormen, uit verleden, heden en met blik op de toekomst.

Naast de actuele en inhoudelijk-maatschappelijke invalshoek, is de tentoonstelling ook een gelegenheid om aan een breed publiek een overzicht te presenteren van schitterende kaarten en atlassen. Het materiaal getuigt van onbegrensde variatie in technieken, formaten, kennis en kleuren.

Er is ook een educatief programma beschikbaar voor middelbare scholieren, met een activerende rondleiding en een workshop over grenzen in de toekomst.

Tijdens de rondleiding ontdekken leerlingen zelf de gelaagdheid van kaarten; welke verhalen gaan er schuil achter de vaak mooie vormgeving? In de workshop buigen ze zich daarna over de grenzen van de toekomst. Welke nieuwe grenzen zijn volgens hen in de toekomst nodig? Waarom trekken ze die grenzen? Hoe ga je om met de grenzen die de natuur ons stelt? Zo gaan ze samen aan de slag met het beschrijven en visualiseren van de toekomst.

Je kunt het programma vanaf 7 maart met je schoolklas volgen. Het is ook mogelijk een verkort programma te boeken. Wil je meer weten of alvast reserveren? Kijk dan op de website van het Allard Pierson of stuur een mail aan educatie@allardpierson.nl

 

2 maart tot en met 16 juli 2023

Allard Pierson
Oude Turfmarkt 127 – 129
1012 GC Amsterdam

allardpierson.nl